Rodzaje rehabilitacji w domu

najlepsza rehabilitacja

Rodzaje rehabilitacji w domu

Jest wiele rodzajów terapii rehabilitacyjnej, z których każda ma na celu zajęcie się konkretnym zakresem problemów. To, co ich łączy, to ich główne cele: pomoc osobom w powrocie do zdrowia po chorobach, urazach, operacjach, udarach, zdarzeniach sercowych lub innych problemach medycznych oraz odzyskanie zdolności funkcjonalnych i niezależności utraconych w wyniku tych zdarzeń. W tym miejscu przedstawimy 7 rodzajów terapii rehabilitacyjnych powszechnie stosowanych w planach leczenia, mających na celu osiągnięcie tych celów.

Fizjoterapia – Ten rodzaj terapii rehabilitacyjnej działa na rzecz poprawy dysfunkcji ruchu, warto wiedzieć jak prawidłowo siedzieć przy biurku. Terapeuci pracują z pacjentami, aby przywrócić ruch, siłę, stabilność i/lub zdolność funkcjonalną oraz zmniejszyć ból poprzez ukierunkowane ćwiczenia i szereg innych metod leczenia. Ciekawą ofertę ma fizjoarena. Terapia Zajęciowa – Ta forma terapii skupia się na przywróceniu indywidualnej zdolności do wykonywania niezbędnych codziennych czynności. Może to oznaczać pracę nad poprawą umiejętności motorycznych, przywrócenie równowagi lub pomoc pacjentom w nauce zwiększania ich sprawności funkcjonalnej za pomocą sprzętu adaptacyjnego, wśród innych potencjalnych opcji leczenia.Ośrodki rehabilitacji stacjonarnej zazwyczaj oferują wszystkie te popularne rodzaje terapii i inne, wraz z opieką medyczną/pielęgniarską, świadczoną przez multidyscyplinarny zespół specjalistów rehabilitacji w warunkach szpitalnych

Zalety klimatyzatorów centralnych

Terapia mowy – Ten rodzaj terapii rehabilitacyjnej jest stosowany w celu rozwiązania problemów z mową, komunikacją i/lub połykaniem.

Terapia oddechowa – stosowana w celu pomocy pacjentom z zaburzeniami oddychania lub trudnościami, ta forma terapii rehabilitacyjnej pomaga im zmniejszyć niewydolność oddechową, utrzymać otwarte drogi oddechowe i, w razie potrzeby, nauczyć się prawidłowo używać inhalatorów i dodatkowego tlenu

Rehabilitacja Poznawcza – Ten rodzaj terapii, zwany również rehabilitacją poznawczo-behawioralną, działa z pacjentami w celu poprawy pamięci, umiejętności myślenia i rozumowania. Urządzając biuro w domu powinniśmy zadbać o prawidłowe siedzenie.

Rehabilitacja zawodowa – Ta forma terapii ma na celu przygotowanie osób do powrotu do pracy po urazie, chorobie lub zdarzeniu medycznym.

Każdy rodzaj terapii rehabilitacyjnej jest dostępny w różnych placówkach opieki zdrowotnej. Należą do nich stacjonarne placówki rehabilitacyjne, ambulatoryjne poradnie rehabilitacyjne oraz usługi rehabilitacji domowej.